ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრა

მანანა კალანდაძე სრული პროფესორი
ოთარ დარჯანია ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-19 10:34:20