ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრა

ვლადიმერ მარგველაშვილი სრული პროფესორი
შალვა ფარულა ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-19 10:31:47