ზოგადი ქირურგიის კათედრა

გია ლობჟანიძე სრული პროფესორი
ავთანდილ  ღირდალაძე  ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ელისაბედაშვილი ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:04:58