პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა

თეიმურაზ ჯორბენაძე სრული პროფესორი
ნოე ჯორბენაძე ასოცირებული პროფესორი
მარინე შაქარაშვილი ასოცირებული პროფესორი
თამილა ბაგაშვილი ასოცირებული პროფესორი
გიორიგი პატარაია ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ჯანგავაძე ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:06:36