უროლოგიის კათედრა

თეიმურაზ ჩიგოგიძე სრული პროფესორი
თეიმურაზ დოჭვირი ასოცირებული-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:10:54