თსუ მედიცინის ფაკულტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობა სამედიცინო განათლების თემაზე ჩატარებულ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსში

2019 წლის 21-25 მაისსს  თსუ მედიცინის ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა (პროფ. ნინო ჩიხლაძე და ასოც. პროფ. მაია ბიწკინაშვილი), მონაწილეობა მიიღეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსში „შეფასების სისტემა სამედიცინო განათლებაში". კურსი  ჩაატარა AMEE-ს პრეზიდენტმა პროფესორმა ტრევორ გიბსმა.    
   
  
გამოქვეყნების თარიღი:2019-10-29 00:22:46