თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ნინო ჩიხლაძის მონაწილეობა საერთაშორისო ტრენინგში

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ნინო ჩიხლაძემ 10-12 აპრილს მონაწილეობა მიიღო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში ავსტრიის ხარისხის უზრუნველყოფისა და აკრედიტაციის სააგენტოს დირექტორის, აჰიმ ჰოპბახის მიერ ჩატარებულ ტრენინგში (TOT).

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: ექსპერტის როლი შეფასების პროცესში, შეფასების პროცესი, მიდგომები და მეთოდები, ექსპერტთა დასკვნის მომზადება. მომზადებული ექსპერტები შემდგომში თავად ჩაატარებენ ტრენინგებს.


გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-15 14:08:50