ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტის/ტრომსოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) სტუდენტების და პროფესორების ვიზიტი საქართველოში

ნორვეგიის განათლების სფეროში საერთაშორისო კოოპერაციის ცენტრის (SIU) მიერ დაფინანსებული პროექტის CPEA-2015/10057 ,,საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’’ (პროექტის კოორდინატორი პროფესორი ნინო ჩიხლაძე) ფარგლებში მიმდინარე სემესტრში მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა.
ერთობლივი სასწავლო კურსი ,,გლობალური ჯანმრთელობა’’
ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტის/ტრომსოს უნივერსიტეტის,    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო  უნივერსიტეტების მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა ერთობლივი  სასწავლო კურსი ,,გლობალური ჯანმრთელობა’’.  სასწავლო კურსი დაიწყო ტრომსოში და დასრულდა თბილისში, სასწავლო კურსი ჩატარდა  ა/წლის 16-18 ოქტომბერს. ლექცია-სემინარებში  მონაწილეობა მიიღეს ორივე უნივერსიტეტის და სხვადასხვა ქვეყნის (ნორვეგია, საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, გერმანია, ფინეთი, ბანგლადეში) .  
ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტის/ტრომსოს უნივერსიტეტის პროფესორის ლექციები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისათვის
პროფესორმა ტორალფ ჰასვოლდმა (ნორვეგიის არქტიკული უნივერსიტეტის/ტრომსოს უნივერსიტეტი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო  უნივერსიტეტების მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისათვის ა/წლის 17-18 ოქტომბერს წაიკითხა ლექციების სერია თემაზე ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრაქტიკა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტების წერა’’. ლექცია-სემინარებში მონაწილეობა მიიღეს ახალი ინგლისურენოვანი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა, მათ შორის საერთაშორისო სტუდენტებმა. 
საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში პროექტის დასრულებამდე (2019 წლის დეკემბერი) სტუდენტებისათვის სხვადასხვა ტიპის საინტერესო აქტივობები განხორციელდება, მათ შორის ხანმოკლე და ხანგრძლივი მობილობა ნორვეგიის არქტიკულ უნივერსიტეტში/ტრომსოს უნივერსიტეტში.  

Visit of students and professors from the Arctic University of Norway/University of Tromsø (Norway) in Georgia
Within the framework of Norwegian International Cooperation Center on Education (SIU) funded project CPEA-2015/10057 Georgian-Norwegian Collaborative in Public Health (Project coordinator Professor Nino Chikhladze) several important activates were carries out during the current semester. 
Joint Course in Global Health
A Joint Course for Global health was held with collaboration of Arctic University of Norway/University of Tromsø, TSU Faculty of Medicine, NCDC and UG. Students from both universities and different countries (Norway, Georgia, United States of America, Japan, Germany, Finland, Bangladesh) have taken lectures and seminars. The Joint Course started in Tromsø and finished in Tbilisi on 16-18 October, 2018. 
Lectures from Professor of University of Norway/University of Tromsø for TSU Public Health master and PhD students
Professor Toralf Hasvold -Arctic University of Norway/University of Tromsø (Norway) gave lectures on “Public Health Practice” and “Public Health Project Protocols” for TSU Public Health master and PhD students on 17-18 October, 2018. The seminars were attended by International group of students of new English Public Health Master Program.
Before the project is finished (December, 2019) there will be held a variety of important activities for students, including short term and long term mobility to Arctic University of Norway/University of Tromsø.გამოქვეყნების თარიღი:2018-10-24 10:33:29