2019 წლის 3-7 ივნისს თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტში ერაზმუსის პროგრამის მობილობის ფარგლებში ვიზიტი განახორციელეს კადისის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) წარმომადგენლებმა

2019 წლის 3-7 ივნისს თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტში ერაზმუსის პროგრამის მობილობის ფარგლებში ვიზიტი განახორციელეს კადისის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) წარმომადგენლებმა, რომლებმაც სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს წარუდგინეს პრეზენტაციები შემდეგ თემებზე: 
-Research studies on Physical Activity and Health and International mobility at the University of Cadiz (Spain). Dr. Carmen Padilla. 
-Follow-up in healthy schoolchildren and in adolescents with Down syndrome: psycho-environmental and genetic determinants of physical activity and its impact on fitness, cardiovascular diseases, inflammatory biomarkers and mental health; the UP&DOWN Study. Dr. Rocio Izquierdo and Dr. Carmen Padilla. 
-Physical Activity and Fibromyalgia. Dr. Victor Segura.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-06-27 11:35:45