პერსონალის განვითარების პროგრამები თსუ მედიცინის ფაკულტეტზე

2019 წლის 15 მარტს თსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახერის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგ-სემინარი "ავტონომიისა დაპასუხისმგებლობის დესკრიპტორთან დაკავშირებული სწავლის შედეგების სწავლება და შეფასება".  
სემინარი ჩაატარა დანიელმა ექსპერტმა ალექსანდრე სიბონმა.
სემინარში მონაწილეობა მიიღეს მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორმა ნინო შარაშიძემ, ასოცირებულმა პროფესორმა მაია ბიწკინაშვილმა, პროფესორმა ნინო ჩიხლაძემ. 

გამოქვეყნების თარიღი:2019-03-21 16:26:39