თსუ წარმომადგენელი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კურსზე „გლობალური ჯანმრთელობის დიპლომატია“

2019 წლის 9 და 10 დეკემბერს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა,  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ჟენევის საერთაშორისო და განვითარების სწავლებების ინსტიტუტის (Graduate Institute of International and Development Studies) წარმომადგენლების მონაწილეობით ჩატარდა კურსი: „გლობალური ჯანმრთელობის დიპლომატია“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროფესორმა ნინო ჩიხლაძემ.

Prof. Nino Chikhladze has attended    a two day seminar on «Global Health Diplomacy»  on 9th - 10th December, 2019 organized by WHO Regional Office for Europe in collaboration with the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia and LEPL National Center for Disease Control and Public Health.  The training was moderated  by the representatives of the World Health Organization, Graduate Institute of International and Development Studies.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-12-11 11:25:53