საქართველოს პედიატრთა ასოციაციის 80 წლისთავისა და ი. ფაღავას სახ. პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია 

2010 წლის 7-8 მაისი, შერატონ მეტეხი პალასი, თბილისი,
   7 მაისი - 15 საათი,  
8 მაისი - 11 საათი

ორგანიზატორები
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია,
ი.ფაღავას სახ პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და
 ქალაქ თბილისის მერიის სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქაო სამსახური