ონლაინ კონფერენცია ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენცია

2020 წლის 20 ივნისს ვანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ორგანიზებით ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრის (აშშ) დაფინანსებული  და აიოვას უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტის ,,iCREATE  ფარგლებში ჩატარდა  პირველი ონლაინ კონფერენცია ,,ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენცია.   
კონფერენციის თემატიკას წარმოადგენდა ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებული  მულტიდისციპლინური საკითხები. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა, განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტებმა. 
კონფერენციის დასასრულს გაიმართა კითხვა-პასუხის სესია და საინტერესო დისკუსია  ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციის აქტუალურ საკითხებზე.


First online conference "Injury and Violence Prevention"  

On June 20, 2020, within the Iowa University project "iCREATE" - funded by Fogarty International Center (USA), the first online conference "Injury and Violence Prevention" was organized by Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Medicine.
The topics of the conference were multidisciplinary issues related to injury and violence prevention. The Conference was attended by the representatives of higher education institutions and National Center for Disease Control and Public Health, students of all three levels of education.
A question-and-answer session and an interesting discussion on current issues of injury and violence prevention was held at the end of the conference. გამოქვეყნების თარიღი:2020-06-23 00:34:36