ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 92 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა LXXV საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მედიცინის ფაკულტეტზე ჩატარდება 15 და 16 მაისს 4 სექციად:

I სექცია სტომატოლოგია 15 მაისი დასაწყისი 12:00, თსუ მე–2 კორპუსი
II სექცია ქირურგია 15 მაისი დასაწყისი 15:00, თსუ მე–2 კორპუსი
III საქცია საბაზისო მედიცინა 16 მაისი დასაწყისი 12:00, თსუ მე–2 კორპუსი
IV სექცია შინაგანი მედიცინა 16 მაისი დასაწყისი 15:00, თსუ მე–2 კორპუსი