კურსდამთავრებულთა გამოშვების ღონისძიება

2018 წლის 14 სექტემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოშვების ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს მედიცინის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებმა,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პროფესორმა პაატა იმნაძემ, მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა  პროფესორმა ნინო ჩიხლაძემ. 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-20 11:46:17