სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელი: ნატა ყაზახაშვილი, MD PHD, თსუ ასოცირებული, პროფესორი, 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი

Georgian-Norwegian Collaborative 

Master Program  ,,Public Health’’  


პროგრამის ხელმძღვანელი: ნინო ჩიხლაძე, MD PHD, თსუ ასოცირებული, პროფესორი, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-20 12:00:22