მერაბ ვაჩნაძე
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი
ელ-ფოსტა: merab.vachnadze@tsu.ge