დეპარტამენტის უფროსი - გია ლობჟანიძე
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N332
ელ-ფოსტა: gia.lobzhanidze@tsu.geუფროსი სპეციალისტი  - ქეთი ცომაია
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N323
ელ-ფოსტა: ketie.tsomaia@tsu.ge

უფროსი სპეციალისტი  - ზაზა ხაჭიპერაძე
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N332
ელ-ფოსტა: zaza.khachiperadze@tsu.ge

უფროსი სპეციალისტი  - მარინა კიზირია
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N323
ელ-ფოსტა: marina.kiziria@tsu.ge

უფროსი სპეციალისტი  - ლია შარაშენიძე
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N323
ელ-ფოსტა: lia.sharashenidze@tsu.ge