რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი - ნინო ბეგიშვილი;
ბელიაშვილის #78 , თბილისი ; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N334      
ელ- ფოსტა: nino.begishvili@tsu.ge

რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალიტი - თეიმურაზ დოჭვირი;
ბელიაშვილის #78 , თბილისი ; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N334     
ელ- ფოსტა: teimuraz.dochviri@tsu.ge