2020-09-22

დოქტორანტ ნანა კინწურაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 1 ოქტომბერს გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტის -  ნანა კინწურაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „საქართველოს თავდაცვის ძალებში ტერფის მიკოზის გავრცელების თავისებურებანი“
სამეცნიერო  ხელმძღვანელი:  პროფესორი გიორგი გალდავა.

 
სხდომა დანიშნულია 16:00-ზე თსუ მორფოლოგიის ინსტიტუტში
Print

« იხ. ყველა სიახლე