ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-07-23

დოქტორანტ ნინო თებიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 27 ივლისს გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“ დოქტორანტის -  ნინო თებიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.


სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: “სტომატოლოგიური სტატუსის ზეგავლენა ონკოინკურაბელური პაციენტების პალიატიური მზრუნველობის დაგეგმვასა და სიცოცხლის ხარისხზე”.


სამეცნიერო  ხელმძღვანელები: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი,  პროფესორი მემედ ჯინჭარაძე.

 

სხდომა დანიშნულია 16:00-ზე

Print

« იხ. ყველა სიახლე