2020-09-08

მედიცინის ფაკულტეტის 2020-2021 წლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (ინგლისურენოვანი) ჩარიცხული სტუდენტთა სია

1.პ/ნ 01005032609 
2.პ/ნ 01024051404 
3.პ/ნ 01005029700 
4.პ/ნ 01019086238 
5.პ/ნ 01005044588 
6.პ/ნ 01031006678 
7.პ/ნ 61001065179 
8.პ/ნ 01005036900 
9.პ/ნ 61001075653 
10.პ/ნ 38001048472 
11.პ/ნ 01005036528 
12.პ/ნ 43001045125 

Print

« იხ. ყველა სიახლე