განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა - საგამოცდო საკითხები