ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2017 შემოდგომა


ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2017 / შემოდგომა


30.11.2017.  მაია ჯინჭარაძე, დოქტორანტი│სიყვარული და კულტურა

07.12.2017.  თეონა ნუცუბიძე, დოქტორანტი │სელფის კროსკულტურული განსხვავებები

14.12.2017.  თამარ ჩხაიძე, დოქტორანტი │კულტურული კონსენსუსი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

19.12.2017. ლალი პერტენავა, დოქტორანტი │კონფლიქტისა და ტრავმის ვიზუალური ინტერფეისი 1980-90–იანი წლების საქართველოში [მოხსენება გაიმართება თბილისის ისტორიის მუზეუმში]

21.12.2017.  რევაზ ხუნწელია, დოქტორანტი და დიმიტრი ჩუბინიძე, დოქტორანტი│ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის თანამედროვე კონტექსტი: სწავლება, კვლევა და განვითარება

25.01.2018.  მორის შალიკაშვილი, ასოც. პროფესორი │ძალადობის კვლევები ჩიკაგოს სკოლაში: ფსიქოანთროპოლოგიური პერსპექტივა


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 13:22:57