ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2016 შემოდგომა


ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2016 / შემოდგომა


17.11.2016. ლალი პერტენავა, დოქტორანტი –  სხეულებრივობა: ანთროპოლოგიური პარადიგმა ( თ. ჩორდასი)

08.12.2016. მაია ჯინჭარაძე, დოქტორანტი – ემოციები სხვადასხვა ენასა და კულტურაში: მრავალფეროვნება და უნივერსალიები (ა. ვეჟბიცკა)
 
15.12.2016. თამარ ჩხაიძე, დოქტორანტი – მოწვევა კულტურის ფსიქოლოგიაში (ი. ვალსინერი)

22.12.2016. რევაზ ხუნწელია, დოქტორანტი – მოსე და ცივილიზაცია -  ფროიდის მითი და მისი მნიშვნელობები (რ.პაული)
 
12.01.2017. ნათია სორდია, დოქტორანტი – რელიგია – კულტურულად განსაზღვრული დაცვის მექანიზმი (მ. სპირო)

19.01.2017. თეონა ნუცუბიძე, დოქტორანტი – კროსკულტურული განსხვავებები სელფში (დ. ჰოლანი)

26.01.2017. მაია ჯინჭარაძე, დოქტორანტი – ემოციის ყოველდღიური კონცეფციები (ჯ. რასელი)


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 13:31:03