ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2017 გაზაფხული


ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სემინარების სერიები 2017 / გაზაფხული


13.04.2017. ლალი პერტენავა,  დოქტორანტი - თანამედროვე ხელოვანი ქალები და კარგად ყოფნა (ქართული ქეისი)

20.04.2017. მაია ჯინჭარაძე, დოქტორანტი - ემოციის ყოველდღიური კონცეპტები

27.04.2017. თინათინ ხომერიკი, დოქტორანტი - თბილისელობა, როგორც კაპიტალი

04.05.2017. დიმიტრი ჩუბინიძე, დოქტორანტი  - კულტურა, მნიშვნელობა და ანალოგიური ტრანსფერი

11.05.2017. რეზი ხუნწელია, დოქტორანტი - სოციო–სენსუალური პრაქტიკები ღამის კლუბში (clubbing)

18.05.2017. ნათია სორდია, დოქტორანტი - საზოგადოების ერთიანობისა და ცვლილების მექანიზმის კვლევა მოჩვენებების შესახებ არსებულ ისტორიებზე დაყრდნობით

25.05.2017. ვლადიმერ გამსახურდია, ასისტენტ–პროფესორი  - ფსიქოანალიზი და ფენომენოლოგია

01.06.2017. თამარ ჩხაიძე, დოქტორანტი – თანამედროვე ფსიქოლოგიის თეორიულ–მეთოდოლოგიური პრობლემები

08.06.2017. თეონა ნუცუბიძე, დოქტორანტი – სელფის კროსკულტურული განსხვავებებიგამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 13:26:23