ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2016 შემოდგომაფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2016 / შემოდგომა

07.11.2016. ლალი სურმანიძე, პროფესორი – ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია  –  გუშინ, დღეს, ხვალ

14.11.2016. ეკატერინე ფირცხალავა, ასოცირებული პროფესორი – ქართველი მიგრანტების ადაპტაცია–ინტეგრაციის პროცესი საფრანგეთში

21.11.2016. ლილი ხეჩუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი - მასტერ ნარატივის ინტეგრაციული ჩარჩო: ქართული ილუსტრაცია                                                                             

28.12.2016. მარიამ ფანჯიკიძე, ასისტენტ–პროფესოფი - პოსტტრავმული ზრდა ბავშვებსა და მოზარდებში: პიროვნული ფაქტორებისა და  სოციალური მხარდაჭერის როლი

05.12.2016. დიმიტრი ჩუბინიძე, დოქტორანტი – პრობლემის გადაჭრის ქართული ალგორითმები

12.12.2016. თამარ გაგოშიძე, პროფესორი - ენისა და კომუნიკაციის განვითარების დარღვევების ნეიროფსიქოლოგიური ასპექტები

19.12.2016. ლაშა ხოჯანაშვილი, დოქტორანტი – ზრდასრულთა სწავლების თავისებურება ძალოვან სტრუქტურათა ქვემდებარე სასწავლო ორგანიზაციებში

26.12.2016. მარიამ გოგიჩაიშვილი, მაგისტრი  - სტიგმა, სექსუალური იდენტობა და ცხოვრების ისტორია

09.01.2017. გიორგი ჭუმბურიძე, დოქტორანტი – ქართული ცხოვრების კულტურული სკრიპტი

16.01.2017. თამარ ჩხაიძე, დოქტორანტი; მაია ჯინჭარაძე, დოქტორანტი – ქორწინების ქართული კულტურული მოდელი

23.01.2017. ნათია სორდია, დოქტორანტი – პიროვნების კრეატიულ და ბნელ მხარეს შორის ურთიერთმიმართება 

30.01.2017. რევაზ  ხუნწელია, დოქტორანტი - სხეულებრივი გამოცდილების გავლენა ქცევითი სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე (ქართული საკლუბო კულტურის მაგალითზე)

06.02.2017. თამარ დორეული, დოქტორანტი - მასმედიის გავლენა ამომრჩეველთა ქცევაზე  წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში

13.02.2017. ვლადიმერ გამსახურდია, ასისტენტ–პროფესორი – კულტურა ფსიქოლოგიაში - კულტურულ ფსიქოლოგიური მიდგომა გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:26:36