ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2015 შემოდგომა


ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2015 / შემოდგომა


06.11.2015. ხათუნა მარწყვიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  - სხვა სამყაროში ცხოვრება: ემოციებთან დაკავშირებული პიროვნული დისპოზიციების მიმართება   შიზოფრენიული სპექტრის  აშლილობებთან 

24.11.2015. მარიამ მეტრეველი, დოქტორანტი  - აღმზრდელისა და კომპიუტერის გავლენა პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციების ჩამოყალიბებაზე სკოლამდელ ასაკში 

30.11.2015. ჟანა მოსიაშვილი, დოქტორანტი  - მუშა მეხსიერების შესწავლა საფეთქლისა და შუბლის წილის ეპილეფსიის მქონე პირებში 

02.12.2015. მაია მესტვირიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  - რატომ  არის ძლიერი ჰომოფობია საქართველოში  

09.12.2015. ლილი ხეჩუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  - პოსტტრავმული ზრდის ინდიკატორები ცხოვრებისეულ ისტორიებში  

15.12.2015. დიმიტრი ჩუბინიძე, დოქტორანტი  - რიტუალური ქცევის ფსიქოანთროპოლოგია

18.12.2015. ნინო ჯორჯაძე, დოქტორანტი - მიჯაჭვულობის განვითარება მინდობით აღზრდაში


გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:10:02