ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2017 შემოდგომაფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2017 / შემოდგომა


30.10.2017. ვახტანგ ნადარეიშვილი│ასოც. პროფესორი - სოციალური კონტროლის სახეობების ფსიქოლოგიური ასპექტები

06.11.2017. თამარ ჯანანაშვილი│ მაგისტრი;   ლილი ხეჩუაშვილი  │ასოც. პროფესორი  - გაწყვეტილი ცხოვრება

13.11.2017. გიორგი გოროშიძე│ ასოც. პროფესორი - საბაკალავრო პროგრამის პროფილირების და მისი სტატუსის ამაღლების საჭიროების შესახებ 

20.11.2017. მარიამ ოდილავაძე │ დოქტორანტი - სიყვარულის ბნელი მხარე

27.11.2017. ნინო აბულაძე │ დოქტორანტი - გონების ხეტიალი და აქტივობაში ჩაძირვა

04.12.2017. მარიამ კვიციანი │ დოქტორანტი - ეთიკური იდეოლოგია - მორალური ორიენტაციის წყარო და ფსიქოლოგიური მოქნილობა: რა აყალიბებს მაღალ მიმღებლობას?

11.12.2017. თამარ ქამუშაძე │ დოქტორანტი - ბნელი ტრიადის  ემოციური მახასიათებლები: რეპლიკაცია და განვრცობა

18.12.2017. ნინო გუგუშვილი│ დოქტორანტი - განუსაზღვრელობისადმი ტოლერანტობა და მისი კავშირი შფოთვასთან და კონტროლის განცდასთან

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-01 12:37:38