• 7 დეკემბერი, 16 :00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421

მოხსენების თემა:  ფარდობითი ჰომოლოგიური ალგებრა და ტრიანგულირებადი კატეგორიის სპექტრი.
მომხსენებელი:გიორგი ნადარეიშვილი

  • 15 ივნისი, 16 :00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421

მოხსენების თემა: ტოპოლოგია გრამატიკაში -მარტივი წინადადების ეილერის მახასიათებელი
მომხსენებელი: თორნიკე ქადეიშვილი

  • 1 ივნისი, 16 :00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421

მოხსენების თემა: წრფივი დინამიური სისტემები:  ალგებრული თეორია
მომხსენებელი: ვახტანგ ლომაძე

  •  4 მაისი, 16 :00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421
მოხსენების თემა: "გრასმანიანის გეომეტრია და კელი-ჰამილტონის თეორემა".
მომხსენებელი: გურამ ბერიშვილი
  •  20 აპრილი, 16:00 საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421
მომხსენებელი : მამუკა ჯიბლაძე
მოხსენების თემა:
ფრობენიუსის ლიანდრები - კომბინატორიკა და q-ანალიზი
  • 6 აპრილი ,16 :00საათი,  თსუ XI კ. აუდიტორია 421
მომხსენებელი: პროფესორი თორნიკე ქადეიშვილი
მოხსენების თემა:
"
ჰომოტოპიური ალგებრები, გამოყენებანი ტოპოლოგიასა და ფიზიკაში"