პოლიტიკის  მეცნიერებათა 
თსუ IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

ნათია დათიაშვილი,
 მთავარი სპეციალისტი 
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6223);  591 29 78 30
ელ–ფოსტა: natia.datiashvili@tsu.ge

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
თსუ VI კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №8

ქეთი ცაბაძე , უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:   (+995 32) 2 25 04 84 (6237); 577 57 56 10
ელ–ფოსტა:ketevan.tsabadze@tsu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობები
თსუ IV კორპუსი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №14

თეა ხუნდაძე უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6239)
ელ–ფოსტა:  tea.khundadze@tsu.ge

თამარ ქარსაულიძე  უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:      (+995 32) 2 25 04 84 (6234); 555 38 72 11
ელ–ფოსტა:  
tamar.karsaulidze@tsu.ge

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 
თსუ IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

ლუიზა აბაზაძე , მთავარი  სპეციალისტი
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6222); 555 33 71 47
ელ–ფოსტა:luiza.abazadze@tsu.ge


სოციოლოგია  და  სოციალური მუშაობა
თსუ  IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

თამარ გოგორიშვილი , უფროსი სპეციალისტი 
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6267); 599 90 58 70
ელ–ფოსტა: tamrikogo@yahoo.com


ინტერდისციპლინური:
თსუ  II კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №3


მირანდა მიქაძე,
  უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6252); 555 324 888
ელ–ფოსტა: miranda.mikadze@tsu. ge