სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თსუ VI კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №8

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84 (6221)
ელ-ფოსტა: info.fsps@tsu.ge