2020-06-22

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო საფეხურზე,  გამოცდები ჩატარდება დისტანციური ფორმით, პედაგოგის მიერ მითითებულ აკადემიურ პლატფორმაზე (Lms, E-learning, Zoom).

საბაკალავრო პროგრამების საგნების   საგამოცდო ცხრილი განთავსდება Lms.tsu.ge  სტუდენტის პერსონალურ გვერდზე (რეპორტი >> გამოცდების ცხრილი>>ძირითადი გამოცდა)

სამაგისტრო პროგრამების საგნების  საგამოცდო ცხრილი განთავსდება ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე სიახლეებში.

გამოცდები ჩატარდება მხოლოდ საგამოცდო ცხრილში მითითებულ თარიღსა და დროზე.

Print

« იხ. ყველა სიახლე