ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-07-03

სტუდენტთა VI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულები

2020 წლის 2-3 ივლისს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტთა VI საფაკულტეტო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია. 

გამარჯვებულები სექციის მიხედვით:

I სექცია - ინტერდისციპლინური - მიხიელ ოსიშვილი, მოხსენების სათაური: აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველების სოციალურ-კულტურული ინტეგრაცია არსებულ საზოგადოებაში და მათი თვითიდენტობა. 

II სექცია - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია - თეკლა ადამია. მოხსენების სათაური: პანდემია COVID -19 ყალბი ახალი ამბების მედიაველში: სპეციფიკა და ტენდენციები.

III სექცია - საზოგადოებრივი გეოგრაფია, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია - ბაჩო ბითარი ხუროშვილი. მოხსენების სათაური: მოსწავლეთა უფლებრივი მდგომარეობა და სახელმწიფოს პოლიტიკა თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მაგალითზე.

IV სექცია - საერთაშორისო ურთიერთობები - ანა აბრამიძე, მარიამ ლაშხია. მოხსენების სათაური: ევროპის რუსულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება - საფრთხეები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის. Print

« იხ. ყველა სიახლე