2011-02-09

მაგისტრანტთა კონფერენცია თემაზე: სოციალური მედია, პერსპექტივები და გამოწვევები

ამა წლის 12 თებერვალს, გაიმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 93 წლისთავისადმი მიძღვნილი მაგისტრანტთა კონფერენცია თემაზე: სოციალური მედია, პერსპექტივები და გამოწვევები.

კონფერენცია ორგანიზებულია თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მედიისა და კომუნიკაციის მაგისტრატურისა და ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტის (ISDI) მიერ.

კონფერენცია ჩატარდება თსუ VI კორპუსის 303 აუდიტორიაში.

დასაწყისი 1100 საათზე.   
Print

« იხ. ყველა სიახლე