2010-02-22

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, დოქტორანტურაში შემომსვლელთა საყურადღებოდ.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, დოქტორანტურაში შემომსვლელთა საყურადღებოდ.

გასაუბრების განრიგი:

პოლიტიკური მეცნიერებები – 24თებერვალი, 12:00 სთ-ზე; IV კ – პოლიტიკურ მეცნიერებათა მიმართულება
სოციოლოგია – 24თებერვალი, 12:00 სთ-ზე; IV კ, ოთახი №306
კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 24თებერვალი, 14:00 სთ-ზე; II კ ოთახი № 240
საერთაშორისო ურთიერთობები – 25 თებერვალი, 10:00 სთ-ზე;  IV კ ოთახი №204

Print

« იხ. ყველა სიახლე