2020-09-05

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

საგამოცდო ცენტრმა შეცვალა სპეციალობის გამოცდის თარიღები!!!

8 სექტემბერს ჩასატარებელი გამოცდა გადაიტანეს 9 სექტემბერს, ხოლო 9 სექტემბრის ჩასატარებელი სპეციალობის გამოცდა გადაიტანეს 8 სექტემბერს (ეპიდსიტუაციის რეკომენდაციებიდან გამომდინარე)
Print

« იხ. ყველა სიახლე