2020-06-25

მაგისტრატურაში ფინალური გამოცდების განრიგი

გამოცდები ჩატარდება დისტანციური ფორმით, პედაგოგის მიერ მითითებულ აკადემიურ პლატფორმაზე (Lms, E-learning, Zoom).
Print

« იხ. ყველა სიახლე