ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-06-25

მაგისტრატურაში ფინალური გამოცდების განრიგი

გამოცდები ჩატარდება დისტანციური ფორმით, პედაგოგის მიერ მითითებულ აკადემიურ პლატფორმაზე (Lms, E-learning, Zoom).
იხილეთ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო საფეხურზე ფინალური გამოცდების ჩატარების გრაფიკი
Print

« იხ. ყველა სიახლე