დისტრანციური (online) კონსულტაცია

სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი    23 მარტიდან კვირაში ორჯერ (ოთხშაბათი -პარასკევი) იწყებს   დისტანციურ   online კონსულტაციის პროგრამას  სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის zoom პლატფორმის გამოყენებით.

დისტაცნიური  online კონსულტაციის თემები:
  • როფორიენტაცია
  • გასაუბრების ტექნიკები
  • cv და სამოტივაციო წერილის შედგენა
  • შრომის ბაზრის მოთხოვნილებების გაცნობა
კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს როგორც  ინდივიდუალური ისე  ჯგუფური  (იმ შემთხვევაში კონსულტაციის თემა საერთოა)
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაკავშირება მოხდება რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით

სახელი *
გვარი *
სწავლების საფეხური *
სემესტრი *
ფაკულტეტი *
მიმართულება/სპეციალობა *
მობილური *
ელექტრონული ფოსტა *
კონსულტაციის თემა და დღე *
გთხოვთ, აირჩიეთ კონსულტაციის სასურველი დრო *
*