სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი      23 მარტიდან კვირაში სამჯერ (სამშაბათი , ოთხშაბათი  -პარასკევი) იწყებს    დისტანციურ     online კონსულტაციის პროგრამას   სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის zoom პლატფორმის გამოყენებით.

კონსულტაციის თემები ჩატარების დღე დრო (რეგისტრაციისას უნდა აირჩიოთ ერთ-ერთი) online პლატფორმა
პროფორიენტაცია სამშაბათი 11:00 საათი
12:00 საათი
15:00 საათი
zoom შეხვედრის ID მისამართი შეტყობინების
 სახით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას დაფიქსირებულ 
ელექტრონულ ფოსტასა და მობილურზე
cv და სამოტივაციო წერილის შედგენა ოთხშაბათი 11:00 საათი
12:00 საათი
zoom შეხვედრის ID მისამართი შეტყობინების
 სახით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას დაფიქსირებულ 
ელექტრონულ ფოსტასა და მობილურზე
გასაუბრების ტექნიკები ოთხშაბათი 11:00 საათი
12:00 საათი
zoom შეხვედრის ID მისამართი შეტყობინების
 სახით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას დაფიქსირებულ 
ელექტრონულ ფოსტასა და მობილურზე
შრომის ბაზრის მოთხოვნები პარასკევი 11:00 საათი
15:00 საათი
zoom შეხვედრის ID მისამართი შეტყობინების
 სახით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას დაფიქსირებულ 
ელექტრონულ ფოსტასა და მობილურზე
კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს როგორც   ინდივიდუალური ისე   ჯგუფური  (იმ შემთხვევაში  კონსულტაციის თემა საერთოა)
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაკავშირება მოხდება რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით
დისტაცნიური    (online) კონსულტაციის სარეგისტრაციო ბმულიაპრილიდან   ტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ დარეგისტრირდნენ და სრულად    online გაიარონ 8 კვირიანი კურსი კარიერის მართვაში. 

კურსის დაწყების დრო ჯგუფებისათვის:
I ჯგუფი 3 აპრილი
II ჯგუფი 23 აპრილი
III ჯგუფი 30 აპრილი