2020-06-08

სიახლე სტაჟირების სახელწიფო პროგრამის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება სექტემბრამდე გადაიდოს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის გაზაფხულის ნაკადი.
იმ სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი თანხმობის ფორმას, შეუნარჩუნდებათ უფლება მიიღონ მონაწილეობა შემოდგომის ნაკადში (გაიარონ აქტივაცია, რეგისტრაცია და აირჩიონ სტაჟირების ვაკანსია). (თუ რაიმე მიზეზით აღარ გსურთ სექტემბერიდან სტაჟირების პროგრამაში მონაწილება და უნივერსიტეტში რეგისტრაცია გავლილი გაქვთ, გთხოვთ გვაცნობოთ (
Print

« იხ. ყველა სიახლე