13.09.2019
ფიზიკის პედაგოგის ვაკანსიები საქართველოს საჯარო სკოლებში
თსუ ის სტუდენტებისა და კურსდამთ ავრებულთათვის ცხადდება ფიზიკის პედაგოგის ვაკანსია საქართველოს საჯარო სკოლებში. თუ ხარ თსუ-ის კურსდამთავრებული, ბაკალავრიატის დამამთავრებელი ან მე-3 კურსის სტუდენტი, მაგისტრანტი ან დოქტორანტი შენი ძირითადი ან მეორადი პროფესიიაა ფიზიკა, ელექტრონული ინჟინერია გაქვს სურვილი, პროფესიულ და კარიერულ დონეზე განვითარდე მაშინ გამოგვიგზავნე СV ელექტრონულ მისამართზე career@tsu.ge (საგანში მიუთითე - ფიზიკის პედაგოგის ვაკანსია) ,,მასწავლებლის სახლი" უზრუნველყოფს შენს პროფესიულ განვითარებას, რაც გულისხმობს პედაგოგიკის და სწავლების მეთოდების მიმართულებით ინტენსიურ ტრენინგებს. ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 4 5 »