საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის თანამშრომლები

თეა გერგედავა - დეპარტამენტის უფროსი
მაია მენთეშაშვილი - დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე


მარინა კვირკვაია - მთავარი სპეციალისტი

ირინა გამყრელიძე - უფროსი სპეციალისტი

ანი თვალთვაძე - უფროსი სპეციალისტი


ნათია კალანდაძე - კოორდინატორი

ლელა კაცაძე - კოორდინატორი


მარიამ რაზმაძე - კოორდინატორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

international@tsu.ge
erasmusplus@tsu.ge

ტელ. /ფაქსი: 2225679; 222 11 03

N1, ილია ჭავჭავაძის გამზირი,  ოთახი 121
N3, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, ოთახი 204
0179 თბილისი, საქართველო