ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაცია

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია

შავი ზღვის უნივერსიტეტების ქსელი
Black Sea University Network 

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო

ერაზმუსის კოორდინატორთა ევროპული ასოციაცია