2018-02-12

კონკურსი მევლანას გაცვლითი პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

ცხადდება კონკურსი თურქეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული მევლანას გაცვლითი პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად 2018-2019 სასწავლო წლისთვის თსუ სოციალური და პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის. 

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი სტუდენტებისთვის:
•სააპლიკაციო ფორმა (იხ. შესაბამისი უნივერსიტეტის გრაფაში)
•უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ინგლისური ენა B2;  თურქული ენა C1) 
•ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (სემესტრის მითითებით)
•ნიშნების ფურცელი (GPA-ის მითითებით, ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული)
სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი აკადემიური პერსონალისთვის:
•სააპლიკაციო ფორმა (იხ.შესაბამისი უნივერსიტეტის გრაფაში)
•CV (ევროპულ ფორმატში)

უნივერსიტეტების ჩამონათვალი:
•  ადიამანის უნივერსიტეტი  
http://disiliskiler.adiyaman.edu.tr/TR/Sayfalar/Genel/Erasmus-ve-Mevlana-ve-Farabi-23709
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა   
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

•  ანკარის ილდირიმ ბეაზითის უნივერსიტეტი
http://ybu.edu.tr/dib/
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა 1, ფორმა 2, ფორმა 3
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

•  აქდენიზის უნივერსიტეტი
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა 
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

•გაზის უნივერსიტეტი
http://mevlana.gazi.edu.tr/
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა 1 ფორმა 2  
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა

•კავკასიის უნივერსიტეტი
http://www.kafkas.edu.tr/mevlana
ონლაინ რეგისტრაცია
1.სტუდენტი-http://portal.kafkas.edu.tr/mevlana/gelenOgrenci.aspx 
2.აკადემიური პერსონალი - http://portal.kafkas.edu.tr/mevlana/gelenPersonel.aspx

•სელჩუკის უნივერსიტეტი
https://www.selcuk.edu.tr/mevlana_degisim_programi/tr

1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა  
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

•ქარაბუქის უნივერსიტეტი
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/mevlana-en
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა 

•  ჩანაქქალეს 18 მარტის უნივერსიტეტი
http://mevlana.comu.edu.tr/index
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა 
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

•ჩუქუროვას უნივერსიტეტი
http://mevlana.cu.edu.tr/eng/
1.სტუდენტის სააპლიკაციო ფორმა 1 ,  ფორმა 2
2.აკადემიური პერსონალის სააპლიკაციო ფორმა  

დაინტერესებულმა პირებმა   ა/წ 22 თებერვლის  18:00 საათამდე  უნდა გამოაგზავნონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში; თითოეული დოკუმენტი დაასკანერეთ ცალ-ცალკე და დაარქვით შესაბამისი სახელი ინგლისურ ენაზე) შემდეგ ელ-ფოსტაზე: mevlana@tsu.ge

P.S. კავკასიის უნივერსიტეტში სტიპენდიის  მოპოვების მსურველები რეგისტრაციას გადიან ონლაინ ფორმატში


- მეილის სათაურში მიუთითეთ სახელი და გვარი (ქართული და ლათინური შრიფტით, როგორც გაქვთ პასპორტში) და სწავლის საფეხური (PhD)
- მეილის ტექსტში ჩაწერეთ მონაცემები შემდეგი თანმიმდევრობით:
1.ფაკულტეტი
2.სემესტრი
3.აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა (GPA)
4.საკონტაქტო ელ.ფოსტა
5.საკონტაქტო მობილურის ნომერი
6.პრიორიტეტების მიხედვით სასურველი უნივერსიტეტების ჩამონათვალი

შენიშვნა: 
სადოქტორო სტიპენდიებზე განაცხადის გაკეთების მსურველი მე-5 და მე-6 სემესტრის დოქტორანტების საყურადღებოდ: თუ სადოქტორო ნაშრომის სირთულიდან გამომდინარე ვერ ახერხებთ 6 სემესტრში სწავლის დასრულებას და აუცილებლად გიწევთ სემესტრ(ებ)ის დამატება და ამ ინფორმაციას თქვენი ფაკულტეტი ცნობით დაგიდასტურებთ, შეძლებთ კონკურსში მონაწილეობის მიღებას!
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში” (დანართი 2)  ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის 492 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად დაუშვებელია გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება. მობილობის პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი მშობლიურ უნივერსიტეტში ირიცხება, როგორც აქტიური სტუდენტი და შესაბამისად, სტუდენტმა ყველა სემესტრში უნდა გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია!
დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: mevlana@tsu.ge

დაწვერილებითი ინფორმაცია მევლანას გაცვლითი პროგრამის შესახებ იხილეთ ბმულზე .
Print

« იხ. ყველა სიახლე