ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2017-09-14

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის აპელაციის შედეგები

2017–2018   სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის აპელაციის  შედეგები !

სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგიისა და განთლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი

კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა

მიგრაციის მართვა

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

Print

« იხ. ყველა სიახლე