2020-09-16

60 კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამის "მასწავლებელი" აპელაციის შედეგები

60 კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამის "მასწავლებელი" აპელაციის შედეგები
Print

« იხ. ყველა სიახლე