2018-05-29

ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთა საყურადღებოდ!

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის საბაკალავრო/სამაგისტრო/დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამებზე არსებული ვაკანტური ადგილები განისაზღვრა რექტორის 2018 წლის 03 აპრილის N336/01-04 ბრძანებით.

ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე თსუ-ში მიღების წესი და მიღების წინაპირობები განსაზღვრულია აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 ივნისის N49/2014 დადგენილების საფუძველზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995 32 2 253971 (თსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი.
მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ 1 კორპუსი, აუდიტორია №111, №120).

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №3, თსუ II კორპუსი, ოთახი 108, ტელ.: (+995 32) 2 23 29 61.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ I კორპუსი, ოთახი №208; ტელ.: (+995 32) 2 22 21 08.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №8, თსუ VI კორპუსი, II სართული, ოთახი №207;  ტელ.: (+995 32)  2 25 17 35.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ, მაღლივი კორპუსი, III სართული, ოთახი №303; ტელ.:(+995 32) 2 30 41 81.

საბაკალავრო პროგრამა „ტურიზმი“ - ტურიზმის სკოლა - მის.: ქ. თბილისი, ვ. ფშაველას გამზ. №44; II სართული, ოთახი №201; ტელ.: 2 39 18 75 (74).

იურიდიული ფაკულტეტი - მის.: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.№ 3, თსუ II კორპუსი, ოთახი
№126, ტელ.: (+995 32) 2 29 05 96. (+995 32) 2 29 08 19.

მედიცინის ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის №78, ა. ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, მე- 3 სართული, ოთახი N330 (კანცელარია). ტელ.: (+995 32)  2 91 31 25.

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №11, თსუ III კორპუსი, ოთახი N107, ტელ.: (+995 32) 2 22 44 69.

Print

« იხ. ყველა სიახლე