2019-02-13

თსუ სტუდენტური პროექტების დაფინანსების კონკურსის პირველი ეტაპი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების კონკურსის პირველ ეტაპზე პროექტების წარდგენის ვადა 22 თებერვლამდე (21 თებერვლის ჩათვლით) გაგრძელდა.

წარმოდგენილი  (სამეცნიერო და კულტურული/სპორტული/საგანმანათლებლო პროექტების დაფინანსების საკითხის განსახილველად საბჭო იკრიბება წელიწადში 3 ჯერ. მიმდინარე კალენდარული წლის 22 თებერვლამდე შემოტანილი პროექტების განხილვა განხორციელდება არაუგვიანეს 7 მარტისა, 20 აპრილამდე შემოტანილი პროექტების განხილვა განხორციელდება არაუგვიანეს 1 მაისისა, ხოლო 5 ოქტომბრამდე შემოტანილი პროექტების განხილვა არაუგვიანეს 20 ოქტომბრისა.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული.Print

« იხ. ყველა სიახლე